Aeolian Landforms: Hva er en ørkenbelegg?

Hva er en ørkenbelegg?

Eoliske landformer er landformer på jordens overflate produsert av erosive eller konstruktive virkninger av vinden. Den eoliske prosessen er ikke unik for jorden, men har også blitt studert i andre planeter. I områder med sparsom vegetasjon kan vinden ødelegge, transportere og deponere materiale. Eoliske landformer er hovedsakelig vanlige i et tørt miljø som ørkenen. Eoliske landformer dannes i områder hvor vinden er den primære kilden til erosjon mens avsetningene inkluderer sand og grus. Noen regioner i villmarken kan oppleve ekstreme erosjon for å danne deflasjonssoner. De eoliske deflasjonssonene består av ørkenbelegg som er eksempler på eolisk landform sammen med blowout, yardang, sanddyner, sandhill og barchaner.

Oversikt over Desert Pavement

Ørkenbelegg er arklignende overflater av fjellpartikler som er etterladt etter vinden, eller vannet har fjernet fint partikkelformet materiale eller sand. En ørkenbelegg er dekket av tett pakket, avrundede steinfragmenter av småstenen. Stensteinene er blandet med silt som mangler vegetasjon. Ørkenbelegg er ikke unike for en bestemt region av jorden som underforstått av de forskjellige navnene til ørkenstien. I Australia kalles ørkenbelegget Gibber, mens det i Nord-Afrika blir referert til som en reg. Andre navn på ørkenbelegg er Sai og serir. Når ørkenbelegget er dannet, blir det et skjold av en slags ved å skape motstand mot vind og vann som forhindrer ytterligere jord erosjon. Noen av de eksepsjonelt gamle jordene og fjellpartiklene finnes under ørkenbelegget. Ørkenbelegg er belagt med ørkenlakk på overflaten. Lakk er mørkbrun eller et skinnende belegg som inneholder noen lermineraler

Formasjon av en ørkenbelegg

På grunn av den langsomme prosessen med dannelsen av ørkenbelegg, har flere teorier blitt lagt fram for å forklare formasjonsprosessen. Studiene av forskjellige ørkenbelegg har gitt forskjellige aldersestimater fra tusenvis til titusenvis av år. Imidlertid innbefatter alle teoriene rollen som vind, erosjon og regner i formasjonsprosessen. En felles teori antyder at ørkenbelegg blir dannet ved gradvis fjerning av sand og andre fine partikler ved vind og periodiske regner som etterlater de store fragmentene. De større steinpartiklene blir rystet på plass ved handlinger av forskjellige stoffer som regn, vind, tyngdekraft og dyr. Når fortauet er dannet, opphører fjerning av fine partikler fordi fortauet virker som en barriere for ytterligere erosjon.

Den andre teorien antyder at ørkenbelegg blir dannet av en krympe eller svulmeegenskaper av leire under fortauet. Leiren utvides når den absorberer vannet og sprekker langs svake fly når det tørker. Steinfragmentene er store nok til ikke å glide ned igjen i sprekker mens de fine partiklene kan fylle sprekker. Med tiden stabiliserer fortauet hindringer for videre endringer i formasjonen.

Den tredje teorien brukes til å forklare dannelsen av ørkenbelegg i Cima Volcanic Field. Her er topplaget begynnelsespunktet hvorved det blir avsatt og begynner å bli værende av vinden. Klippene på overflaten brytes på grunn av varme klimaendringer. Siltet infiltrerer mellomrommene mellom fragmentene som kommer under topplaget og forårsaker at laget skyves oppover. Laget blir ugjennomtrengelig og forhindrer erosjon av jorda under.

Trusler mot ørkenpaviljonger

Ørkenbelegg er hovedsakelig truet av hensynsløse menneskelige aktiviteter som dårlig veiforbruk og hensynsløs kjøring. Endringer i fortauene er sannsynligvis permanente og vil trolig ikke komme seg på grunn av ekstremt langsom prosess.