Hva er effekten av manganforgiftning?

Hva er effekten av manganforgiftning?

Mangan er et kjemisk element med atomnummer 25 og symbol Mn. Den finnes i kombinasjon med andre elementer som jern i form av mineraler, men finnes ikke i naturen i fri elemental tilstand. Fysisk er mangan silverygrå i farge. Mangan har et bredt spekter av industrielle anvendelser, spesielt i rustfritt stål. Til tross for at manganforbindelser er mindre giftige sammenlignet med forbindelser av andre metaller som kobber og nikkel, kan eksponering for mangan og støv som overstiger takverdien på 5 mg / m3 føre til toksisitet. Eksponering for slike mengder mangan har vært knyttet til kognitive sykdommer og nedsatt funksjonsevne.

Kilder til manganforgiftning

Kilder til manganforgiftning kan inkludere drikkevann, bensin og tobakkrøyk. Mangan funnet i vann har større biotilgjengelighet enn mangan funnet i mat. Studier viser at tilstedeværelsen av høye nivåer av mangan i drikkevann er knyttet til reduserte intelligens kvotienter og intellektuell funksjonsnedsettelse hos barn. Tobaksfabrikken akkumulerer tungmetall som mangan fra jorda. Metaller blir deretter innåndet under røyking, noe som utgjør en helsefare. Metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (MMT), som er et bensinadditiv, inneholder 24, 4-25, 2% mangan og er ansvarlig for økte atmosfæriske mengder mangan fra biler. I giftige konsentrasjoner omfatter de skadelige virkningene av Mn på menneskers helse barndoms utviklingsforstyrrelser og manganisme.

Barndomsutviklingsforstyrrelser

Nylige studier viser at kronisk eksponering for mangan hos barn er knyttet til barndomsutviklingsforstyrrelser som økt hyperaktiv og opposisjonell oppførsel, redusert IQ-score, lav ytelse på tester av manuell fingerfrekvens og hurtighet, visuell identifikasjon og korttidshukommelse. Disse studiene har blitt gjennomført i ulike deler av verden, som den kinesiske provinsen Shanxi, Bangladesh og den canadiske provinsen Quebec.

Manganism

Manganisme, ellers referert til som manganforgiftning, er en sjelden nevrologisk lidelse som skyldes inntak eller innånding av overskudd av mangan. Manganisme ble først beskrevet i 1837 av britisk akademisk John Couper etter at han studerte to personer ansatt i behandling av mangan og legeringer. Manganisme forekommer i to faser, en tidlig fase og en sen fase. I den tidlige fasen viser pasienten symptomer som psykose, humørsvingninger, depresjon og kompulsivitet. Som sykdommene utvikler seg til sent stadium, viser pasienten symptomer som ligner på Parkinsons sykdom (PD), som inkluderer problemer med gang og balanse, stivhet, tremor, redusert tale, svakhet og monoton. Pasienter reagerer imidlertid ikke på terapier som brukes til behandling av PD. Akkumulering av mangan i basalganglia har vært knyttet til unormale bevegelser i manganisme, mens en mutasjon i et transportmiddelprotein av mangan (SLC30A10-gen) er knyttet til forekomsten av Parkinsons-lignende symptomer.