Hva er en Nubbin i geografi?

Begrepet nubbin refererer vanligvis til objekter som er mindre enn andre objekter av samme type. I geografi refererer begrepet nubbin til en liten ås som er omgitt av eroderte bergarter. Blokkene er dannet av forvitring av berggrunnlaget som omgir nubbin. Geologer tror at forvitring er en av de viktigste måtene som resulterer i dannelsen av en nubbin. Nubbins har noen unike egenskaper som skiller dem fra lignende geologiske egenskaper som bornhardts og slottkopper. Et av de viktigste kjennetegnene til nubbins er at de ser ut i grupper. Til tross for forskjellene mellom de tre geologiske egenskapene, mener geologer at de dannes gjennom en lignende prosess.

Plasseringen av Nubbins

Nubbins er vanlige i regioner som opplever monsun og tropiske klima. Land som Namibia, USA, Australia og Sør-Afrika har nubbins. I USA er nubbins vanlige i den sørvestlige delen av landet, mens i Australia kan nubbins finnes i MacDonnell Ranges som ligger i nasjonens sentrale region.

Dannelse av Nubbins

Forvitring og erosjon

Over tid kan forvitring og erosjon av steinegenskaper føre til dannelse av nubbiner. Nubbins dukker opp på grunn av forskjellen i hardheten til de forskjellige delene av fjellet. Over tid, på grunn av virkningen av elementene, falmer de mykere delene av bergarter bort, og de vanskeligere delene blir igjen utsatt for elementene. Siden den vanskeligere delen er mer motstandsdyktig overfor erosjon og forvitring, er den igjen relativt høyere enn de omkringliggende funksjonene som danner en liten ås omtalt som en nubbin.

Vannstrømmer

Over tid kan vannstrømmer resultere i dannelsen av nubbiner. Som vannet strømmer over en region, blir løse jordpartikler båret bort, og de mykere bergarter blir uthulet. Etter at de mykere bergarter blir uthulet, blir de vanskeligere bergarter utsatt for vannstrømmene. Etter hvert som vannstrømmen fortsetter å strømme, er den hardere fjellet høyere enn det omkringliggende området som danner en nubbin. Hvis vannet tørker opp, blir nubbinen vanligvis utsatt.

Nedbrytning av andre fysiske egenskaper

Nubbins kan dannes som et resultat av nedbrytning av andre fysiske egenskaper som bornhardts. Over tid har bornhardts vært kjent for å nedbryte og danne andre geologiske egenskaper, og en av funksjonene som er dannet er nubbin. Bornhardts nedbrytes på grunn av virkningen av elementer som vind og regn som ødelegger steinene som danner funksjonen. Nubbins dannet fra en slik prosess tar vanligvis lang tid å dukke opp på grunn av den tid som kreves for at prosessen skal fullføres.

Betydningen av Nubbins

Nubbins har stor geologisk betydning siden studiet av dem tillater geologer å forstå de geologiske hendelsene som skjedde i et område. Nubbins kan også være et godt sted å være vertskap for piknik på grunn av deres beliggenhet som vanligvis betraktes som pittoreske.