Hva er en serak?

En serak dannes hvor to eller flere dype sprekker som er blitt dannet på isplater og isbreer, ofte kalt spalter, skjærer hverandre. Ved kryssningspunktet mellom sperringene blir en iskolleis avsatt og danner isblokker. I enklere termer kan en serak defineres som blokker eller kolonner av is dannet ved kryssningspunktet for spalter. De er vanligvis uregelmessige i form og i form av høye pinnacles. I de fleste tilfeller ligger de like før eller ved de høyere punktene i en bratt skråning. Seraser er store i størrelse. Faktisk kunne de dannes til en størrelse på et hus eller enda større.

Formasjon av seraser og revner

Seracs forekommer hovedsakelig ved skjæringspunktet mellom to eller flere spalter. For å forstå dannelsen av seraser, er det nødvendig å forstå hvordan revner dannes. Sprøyter, som er dype og store sprekker på isblader og isbreer, dannes vanligvis på grunn av de indre bevegelsene og aktivitetene som foregår i isbreene eller isbladen. Ved dannelsen kan spalene ekspandere til en bredde så stor som 20 meter og en dybde på opptil 100 meter. Størrelsen på spalene er helt avhengig av mengden flytende vann i isbreen. Spalter har vanligvis vertikale vegger eller vegger som er nesten vertikale. Disse veggene kan smelte og danne seraser eller andre isformasjoner og substrater. Serakene er for det meste dannet under isfall, og størrelsen avhenger av isfallenes alvorlighetsgrad ved krysset mellom kryssene. Sprøyter er for det meste dannet under eller nederste punkt på en bratt isbreen. Isen beveger seg i noen tilfeller fra de høyeste punktene til isbreen og legges på krysspunktene i spalene. De forekommer hovedsakelig innenfor et isfelt, på kanten av en isklippe og ved kantene av hurtigflytende is.

Fare for seraser

Når serakene dannes ved de kryssende sprukkene, står de ikke fast og pleier å være ganske ustabile. Seracs utgjør mye fare for intetanende fjellklatrere. Kollaps og brudd på seraser kan være dødelig. Seracene kan gjøre fjellklatringene topple og bli dårlig skadet under fjellklatring. Ved alvorlige hendelser har brudd på serakene ført til at fjellklatrere døde. For eksempel i løpet av Japan-ekspedisjonen på Mount Everest ble kajakk Tsering rammet av en fallende serak. 8 av 11 fjellklatrere møtte sin død etter at en stor serak kollapset og slo dem i løpet av K2 katastrofen i august 2008. I april 2014 førte Mount Everest isskred til døden til 16 fjellklatrere etter at de ble rammet av en serak som hadde brutt av. Som det kalde været vedvarer blir serakene mer faste og stabile, en situasjon som tamperer med isbreve. Dessverre, før forekomsten av serakkatastrofer, er det vanligvis minimal eller ingen tegn som indikerer den pågående katastrofen. De kolliderer mest eller slår av uten noen advarsel.