Hva er en sosial fremgangsindeks?

Sosial utvikling refererer til hva et land gjør eller kan gjøre for å forbedre sin sosio-politiske og økonomiske infrastruktur. Denne fremgangen skjer gjennom direkte menneskelig involvering i sosiale bedrifter. Sosial utvikling av et land måles ved bruk av Sosialprogresensindeksen.

Hva er Social Progress Index (SPI)? - 4p

En samfunnsfortrinnsindeks (SPI) er i hvilken grad et land er involvert i å levere sosio-miljømessige behov til sitt folk. Sosial fremgang bestemmes av et lands politiske valg, investeringer, og ulike interessenters evne til å implementere ulike utviklingspolitikker. Ved måling av sosial fremgang vurderes 54 indikatorer på grunnleggende eller vitale menneskelige behov, trivsel og muligheter for fremgang å vise hvordan et land utfører forhold til andre land. SPI definerer sosiale fremskritt som samfunnets evne til å imøtekomme folks grunnleggende behov, skape byggeklossene som gjør at folket kan forbedre og opprettholde livskvaliteten og skape relevante forhold for alle borgere for å oppnå sitt fulle potensiale. SPI er utgitt av en ideell sosial fremgang som er basert på USA og ble dannet i 2012. SPI baserer sitt arbeid på økonomene Douglass North, Joseph Stiglitz og Amartya Sen.

metodikk

SPI kombinerer tre dimensjoner, nemlig grunnleggende behov, grunnlaget for trivsel og mulighet. Hver av de tre dimensjonene omfatter fire komponenter som består av tre til fem indikatorer. De valgte indikatorene er målbare med en konsistent metode over alle organisasjonene i de aktuelle landene. Metoden tar sikte på å fremheve ulike sammenhengende faktorer avslørt av Josephs, Douglasss og Amartyas skrifter. Hovedtrekkene til SPI er hovedsakelig todelt: inkludering av den økonomiske variabelen og bruk av resultatene i stedet for inngangene. Den sosiale fremgangen er derfor viktig, og evaluerer derfor hundrevis av mulige indikatorer for utviklingen av SPI.

Historien om SPI

I 2010 søkte globale ledere å utvikle et mer pålitelig mål for et lands utviklingsnivå og videre forstå sine prioriteringer som førte til dannelsen av Social Progress Imperative og lanseringen av en bedre versjon av SPI. Arbeidet ble informert av Amartya Sens bidrag til sosial utvikling. SPI ble utgitt i 2014 med 133 land rangert mens en bedre versjon av den ble utgitt i 2015. Metoden som brukes til å skape SPI, har også blitt brukt til å skape en sosio-miljømessig ytelse i enkelte områder rundt om i verden.

Topp 20 land etter sosiale fremskritt indeks

RanglandSosial Progress Indeks
1Norge90, 26
2Island90, 24
3Sveits89, 97
4Danmark89.96
5Finland89, 77
6Japan89.74
7Nederland89, 34
8Luxembourg89, 27
9Tyskland89, 21
10New Zealand89, 12
11Sverige88.99
12Irland88, 82
1. 3Storbritannia88, 74
14Canada88, 62
15Australia88, 32