Hva er Eurasian Economic Union?

Den europeiske økonomiske union er et partnerskap av land som ligger i Nord-Eurasia. Russland, Kirgisistan, Kasakhstan, Armenia og Hviterussland er medlemmene i denne foreningen, og de har flere privilegier som diskutert her. Blokken tjener også som en politisk union som har en velorganisert lederstruktur. Videre er blokken verdt fire trillioner dollar i bruttonasjonalprodukt, og det totale markedet har rundt 183 millioner mennesker. Flertallet av folket kommer fra Russland, som er det største landet i blokken med hensyn til befolkning, landsmasse og økonomisk makt.

Historie

Et nært blikk på landene som danner Eurasian Economic Union, avslører at de var en del av det store Sovjetunionen. Imidlertid har nedgangen og oppløsningen av supermakt forlatt de nye statene i alvorlige økonomiske problemer. Kommunismen ble utfaset, og landene vedtok fri markedsøkonomi. Det var imidlertid ikke nok å stoppe nedgangen i BNP, derfor var det behov for en mer drastisk tilnærming. I 1994 oppfordret den daværende presidenten i Kasakhstan, Nursultan Nazarbayev, til dannelse av en regional handelsblokk for å motvirke den vestlige handelsblokken. I de følgende årene etter Nazarbayevs tale ved Moskva-universitetet ble flere avtaler signert som den europeiske tullunionen (1. januar 2010), slik at medlemslandene har passfri reise innenfor sine grenser og handel.

Organisasjon og struktur av lederskap

Eurasian Economic Union har en lederstruktur som ligner andre økonomiske organisasjoner i verden. For eksempel er det meste av strukturen avledet fra EU-modellen, der det er et roterende presidentskap og en domstol. Fagforeningens ledelsesstrukturer har sine roller kuttet ut av traktatene som er undertegnet av medlemslandene. På toppen er det øverste råd, som er det viktigste beslutningsorganet for blokken. Statssjefer fra medlemslandene er medlemmene. Kroppen bestemmer strategi og politikk, herunder finanspolitiske forhold og antikorruptjonsforskrifter.

Den europeiske økonomiske union har to organer, rådet og kollegiet. Rådet inspiserer unionens integrasjonsprosess, og medlemmene er viceminister i medlemslandene. Kollegiet er foreningens ledende arm, da den overvåker de daglige aktivitetene som å sende inn rapporter og anbefalinger. Hvert medlemsland bidrar tre kommisjonærer til dette organet til å gjøre totalt tolv kommisjonærer, en av dem blir formann og alle har en fornybar fireårig periode. Stortinget er ennå ikke blitt dannet, men alle medlemslandene harmoniserer deres lover angående den andre. Endelig er det en domstol å avgjøre om tvister som måtte oppstå. Retten har ti dommere (to fra hver medlemsstat) og har en periode på ni år.

Privilegier til medlemsstatene

Medlemsstatene nyter fri bevegelighet av varer uten hindringer av takster og forskrifter. Det er ikke bare begrenset til varer, men borgere kan også leve og jobbe i noen av medlemslandene og dermed fremme kapitalens frie strøm. Gjennom foreningen har medlemslandene fordel av bedre handel med utenlandske land siden de forhandler som en union snarere enn de enkelte stater.