Hva var den irske fri staten?

Den irske fri stat var det opprinnelige navnet gitt til den nåværende republikken Irland etter å ha vunnet uavhengighet fra Storbritannia. Den irske fri staten besto av 26 fylker ut av de 32 fylkene på øya Irland. Den irske fri stat ble dannet 6. desember 1921, etter at en irsk-irsk traktat ble signert av både irske og britiske representanter i London. Staten eksisterte mellom 1922 og 1937 og var opprinnelig viktig for å bringe en slutt på den treårige uavhengighetskriget. Uavhengighetskrigen ble kjempet mellom den selvutnevnte irske republikken, den britiske kronekrefter og den irske republikanske hæren (IRA).

Betydningen av den anglo-irske traktaten

Den irske uavhengighetsbevegelsen var i stor grad skjev av traktaten for å sette opp den irske fri tilstanden. Undertegnelsen av traktaten i desember 1921 resulterte i en splittelse blant uavhengighetsbevegelsen med de motsatte som krevde større suverenitet. De som støttet traktaten, fastholdt at det ville føre til større uavhengighet og selvstyre gjennom fredelige metoder.

Den fortsatte uenigheten mellom de to sidene resulterte i en blodig borgerkrig som varte i en kort stund, og som til slutt ble vunnet av frihetens styrker. De frie statsstyrker ble ledet av Cumman na nGeadheal. Den republikanske siden ble imidlertid sidelinjet en stund til 1932 da de kom til regjeringen under ledelsen av Éamon de Valera. En gang i regjeringen fortsatte den republikanske siden å herske i de følgende 16 årene. Dette resulterte også i en betydelig endring i forfatningen av Irland som erstattet den første irske fri statskonvensjonen. Ved å oppnå en ny forfatning ble Irland erklært som en uavhengig, suveren og demokratisk stat. Den irske Free Sate ble omdøpt Eire som i hovedsak er Republikken Irland. Den irske fri tilstanden var imidlertid fortsatt knyttet til det britiske imperiet som medlem av Commonwealth. Republikken Irland forblir nøytral under andre verdenskrig og sluttet gjenværende bånd til Storbritannia i 1949. Den republikanske siden av uavhengighetsbevegelsen, som hadde støttet traktaten, ble Nord-Irland.

Konsekvensene

De nordlige fylkene ble fortsatt styrt av Storbritannia. For å gjenvinne disse nordlige statene begynte IRA, som var forbudt i Free State, å arbeide under jorden. Dette resulterte i kontinuerlig konflikt over Nord-Irland. Konflikten brøt ut mellom protestanter og katolske og toppet på 1970-tallet. Volden resulterte i rundt 3.000 dødsfall og til slutt avsluttet i 1998 med Good Friday-avtalen mellom Irland og Storbritannia.