Hvor er UNICEFs hovedkontor lokalisert?

UNICEF er et akronym for FNs internasjonale barnes nødfond. Den har hovedkvarter i New York City, USA. FNs generalforsamling dannet det i 1946. UNICEF pleide å bli kalt FNs barnfond i løpet av denne tiden. Hovedformålet var å gi helsepersonell og mat til de trengende barn og mødre i tredjelandes land. Denne organisasjonen ble opprettet umiddelbart etter andre verdenskrig og rettet mot å hjelpe barn og mødre som hadde blitt rammet av krigen. Det har vært funksjonelt siden da. Grunnleggeren av UNICEF var Ludwik Rajichman som var en polsk lege. Han sies å ha tjent som første styreleder i UNICEF.

UNICEF er en veldedig organisasjon, og baserer seg derfor på midler fra private givere og statlige institusjoner. Ifølge 2015-statistikken samlet UNICEF en samlet inntekt på omtrent US $ 5 009 557 471, hvorav statlige institusjoner ga to tredjedeler av inntekten, mens private givere bidro med resten av inntektene gjennom nasjonale komiteer. Selv om hovedkvarteret til denne organisasjonen er i USA, er det behov for å ha andre kontorer over vertslandene for å få en jevn drift. Denne organisasjonen har over 150 landskontorer og 34 nasjonale komiteer som har mandat med oppdraget å utføre sitt oppdrag via programmer som er utviklet med vertsregeringene. Spesielt er syv regionale kontorer over hele verden brukt til å yte teknisk assistanse til fylkets kontorer.

UNICEFs forsyningsdivisjon er bygd i København, og den tjener som hovedpunkt for distribusjon av viktige gjenstander som antiretrovirale legemidler til mødre og barn som lider av hiv, vaksiner, pedagogiske forsyninger og beredskapslokaler. Gjennom dette arbeidet har organisasjonen mottatt internasjonal anerkjennelse. I 1965 vant den Noble Peace Prize. Den vant også prinsen av Asturias-prisen i 2006.

Til tross for at den er en internasjonalt anerkjent organisasjon, serverer FNs internasjonale barnes nødfond bare 191 land over hele verden. Hvert av disse landene har kontorer som brukes til å utføre UNICEFs oppdrag gjennom anvendelse av et unikt samarbeidsprogram som er utviklet innen vertsadministrasjonen. Disse kontorene, som ligger i de ulike landene, styres og forvaltes av UNICEFs hovedkvarter som er i USA. UNICEFs hovedkontor er ansvarlig for å forme den globale politikken til barn og spiller en viktig rolle i overvåking og veiledning av alt sitt arbeid gjennom 36-års styret. Styret består av regjeringsrepresentanter.