Karst Landformer: Hva er en Scowle?

Hva er en scowle?

En vanlig del av Dekanskogens landskap i Gloucestershire, England, er skotske amorfe grunne groper til ujevn labyrintiske huler som måler noen meter dyp. I utgangspunktet ble scowles antatt å være restene av åpen utstøping av jernmalmutvinning som fant sted under de forhistoriske og tidlige historiske epoker. Men geologers forskning tyder på at scowles har en hovedsakelig naturlig opprinnelse som utnyttes over tid av menneskelige aktiviteter.

Etymologi og plassering

Navnet scowles har blitt antydet å stamme fra Brythonic term klynk et ord som oversetter til en hul eller en hule. Ordet kan også ha sin opprinnelse fra et walisisk ord "ysgil" som betyr en resesjon. Navnet ble først registrert i 1287 for å referere til en landsby som heter Scwelle. I moderne geologi er termen brukt til å referere til landskapene i dekanskogen som tradisjonelt anerkjennes som rester av middelalderen av jernmalmutvinning. Landformene forekommer bare i bestemte utkaster (sandstein, kalkstein og dolomitt) i dekanskogen. Skottene fordeles etter hvordan de ble dannet.

Formasjon av en scowle

Dannelsen av scowles foregår over millioner av år. Landformen utvikler seg på bestemte utkaster av sandstein og karbonholdig kalkstein som befinner seg i en ødelagt ring rundt den sentrale delen av dekanskogen. Opprinnelig var området hjemmet til gamle hulsystemer som ble deponert med jernmalm av det jernrike vannet som kommer fra de sentrale skogens kulltiltak. Over tid ble hulene opphevet, og etter forvitringsprosesser ble de utsatt som bergarter og dype huler. Den avsatte jernmalm i hulene på fjelloverflaten ble nyttig i jernalderen og den romerske perioden. Når overflaten jernmalm ble utarmet gammel mann fulgte jernmalm underjordiske. Etter smelting ved bruk av trekull ble malmen brukt som handelsvare eller for å lage gjenstander.

Egenskaper av en scowle

Scowles er klassifisert i ulike typer som strekker seg fra amorfe grunne huler til lineære, dype og steinbrudd. Amorfe huler kan skyldes kollapsede underjordiske gruvesoner, naturlige svelghuller, samt delvis fylte overflater. Noen scowles inneholder små groper fylt med høyder av spoil, mens andre ikke gjør det. De uregelmessige steinbruddene har blitt utsatt for menneskelig innblanding, og kombinert med naturlige prosesser har antatt deres nåværende utseende.

Betydningen av en scowle

Scowles er verdifulle arkeologiske funksjoner som de støttet gruvedrift av jernmalm. Landformene vitner om jaktenes etterfølging som gruvearbeidere fulgte de nedfallsdekkene i hulsystemene. Funksjonene er unike siden de presenterer en mineralisert form for kalksteinlandskap. Landformene har vært i sentrum for arkeologisk forskning vedrørende jernalderen. Scowles har økologisk verdi, samt gir habitater for bregner, hvirvelløse dyr, lavere planter og flaggermus. Scowles karakteriserer, delvis, dean Forest og er en turistattraksjon i regionen. Baner har blitt utviklet i området som gjør det mulig for turister å få tilgang til funksjonene på en trygg og bærekraftig måte. Det mest tilgjengelige stedet for scowles er i Puzzlewood nær Coleford, som er åpent som turiststed.

Trusler mot scowles

Miljøvernere har reist bekymringer over noen menneskelige aktiviteter som anses å være negative for scowles. Selv om de fleste landformene er i god stand, er noen truet av dumping av søppel og aktiv gjenfylling.