Verdens 10 største vindmølleparker

En vindmøllepark er et sted hvor vinden er utnyttet for å produsere elektrisitet ved å bruke flere vindturbiner. De fleste vindparker ligger i områder med vindhastigheter på minst 10 miles per time og tilgang til overføringsanlegg. Områder med høy høyde foretrekkes på grunn av høyere vindhastigheter på grunn av lavere trekk. Den første vindparken ble installert i desember 1980 i Sør-New Hampshire med 20 turbiner og hadde en kapasitet på 0, 6 MW.

De 10 største vindmølleparkene

Gansu vindmølleparken

Den kinesiske regjeringen konstruerte Gansu vindmøllepark for å utnytte rikdommen av vindressurser i provinsen Gansu, samt å forbedre sin rene energisektor. Med en kapasitet på 7 965 MW er den verdens største vindmøllepark i verden, og forventes å vokse i kapasitet til 20 000 MW innen 2020. Til tross for de store mengder strøm det produserer, er vindmølleparken ikke tilstrekkelig utnyttet som Kommunen foretrekker å bruke kull og den underutviklede langdistanseoverføringen. Den lave etterspørselen etter vindenergi i Kina og vindparkens beliggenhet langt fra store byer har også bidratt til underutnyttelsen av vindenergien.

Alta Vind Energisenter

Denne vindmølleparken ligger i Kern County, California, og har en kapasitet på 1547 MW. Det er det største landvindingsprosjektet på land i USA. Prosjektet ble ferdigstilt i 2014 og har 600 turbiner på et område på ca 3200 hektar. Prosjektet ble utviklet for å levere Sør-California Edison med 1550 MW fornybar energi i 25 år. Den største hindringen for prosjektets suksess var den utilstrekkelige kraftoverføringskapasiteten. Den sørlige California Edison lokale myndigheten konstruerte et transmisjonssystem, Tehachapi Renewable Transmission Project, for å overvinne hindringen for langdistanse overføring for å fullt ut utnytte vindparkens potensial.

Muppandal vindgård

Indias største vindkraftprosjekt på land er Muppandal vindmøllepark i Tamil Nadu. Vindparken benytter 3000 vindturbiner til å trykke på sesongmessige monsunvindene for å oppnå produksjonskapasiteten på 1500 MW, noe som tilsvarer ca 20% av Indias energibehov. Vindprosjektet har bidratt betydelig til å redusere Indias tillit til fossile brensler og kutte utslippene av CO2.

Fantanele-Cogealac vindgård

Fantanele-Cogealac er Europas største vindmøllepark på land. Den er funnet i Romania og har en produksjon på 600 MW. Gården har 240 turbiner spredt over 42 kvadratkilometer. Den rumenske regjeringen lagde 93 miles kabler for å overføre kraften fra vindmølleparken til forbrukerne. Vindparken ble konstruert for å redusere landets avhengighet av fossilt brenselergi.

Fordelene med vindenergi

Vind er fornybar, og den kan brukes kontinuerlig uten risiko for at forsyningen reduseres. Høsting av vindkraft er miljøvennlig, da det ikke kommer noen forurensende stoffer i prosessen. Vindparker kan også brukes til oppdrett, da vindturbiner har et lite baseområde. Generering av vindenergi er også billigere da vind er en naturlig ressurs.

De 10 største vindmølleparkene

RangVindgårdNåværende kapasitet (MW)LandStat / Provins
1Gansu vindgård7965KinaGansu
2Alta Vind Energisenter1548USACalifornia
3Muppandal vindmøllepark1500IndiaTamil Nadu
4Jaisalmer vindpark1064IndiaRajasthan
5Shepherds Flat Wind Farm845USAOregon
6Roscoe vindgård781, 5USATexas
7Hesthule vindenergisenter735, 5USATexas
8Stenbukken Ridge Wind Farm662, 5USATexas
9Fântânele-Cogealac vindmøllepark600RomaniaFântânele & Cogealac
10Fowler Ridge vindmøllepark599, 8USAIndiana