Hva er de største industriene i Norge?

Norge er et land i Nord-Europa. Formelt kjent som Kongeriket Norge, omfatter dette konstitusjonelle monarkiet et samlet areal på 148.728 kvadratkilometer og er hjemsted for en befolkning på 5.384.209 innbyggere. Dette nordiske landet er kjent for å gi sine borgere universell helsevesen og et omfattende sosialt sikkerhetssystem. Den norske økonomien er robust med nasjonalrangeringen som den fjerde høyeste inntekt per innbygger på planeten. Landets økonomiske motor er drevet av en rekke store næringer som olje- eller oljeproduksjon, vannkraft, akvakultur, frakt og turisme.

Olje og gass

Norges petroleumsindustri er ekstremt viktig for lands økonomi. Bortsett fra en rekke Midtøsten-land har Norge tittelen på å være den største olje- og gassprodusenten i verden. Denne bransjen er så viktig at den står for nesten halvparten av Norges totale eksport og rundt tjue prosent av landets BNP (bruttonasjonalprodukt). De første funnene av olje- og gassreserver i Norge ble laget i Nordsjøen på 1960-tallet. Siden den tiden har denne industrien vokst til å bli en svært viktig bidragsyter til den skandinaviske nasjonens samlede økonomi.

Vannkraft

Sammen med olje- og gassvannkraft er en annen stor energisektor som spiller en nøkkelrolle i drivstoff til norsk økonomi. Det nordiske landet er hjemsted for et stort utvalg av vannkraftverk som ligger over hele landet. Noen av disse stasjonene som for tiden er i drift, omfatter Aura vannkraftverk i Sunndal, Evanger vannkraftverk i Voss, Lysebotn vannkraftverk i Forsand og Tyssedal vannkraftverk i Odda.

akvakultur

Ved oppdrett er oppdrett av ulike sjødyr og planter (som fisk, alger og krepsdyr) til mat. Norge betraktes som en ledende verdensleder når det gjelder oppdrett, produksjon og eksport av sjømat. Landets sjømatindustri er knyttet til den geografiske beliggenheten som inkluderer 60.000 miles av kystlinjen som ligger langs det kalde vannet i Atlanterhavet, samt dens overflod av fjorder som strekker seg over en rekke vannlevende liv. Gjennom årene har Norge i økende grad styrket sin innsats for å opprettholde bærekraftig fiskepraksis og for tiden eksporterer sjømatprodukter til rundt 140 nasjoner over hele verden.

Shipping

På grunn av sin beliggenhet har frakt alltid vært en viktig industri i Norge. Landet er kjent for sin historie om maritim leting, spesielt i løpet av vikingene da disse eventyrerne styrte havene. I dag er frakt fortsatt viktig for landets økonomi, med et økende stress lagt på å skape mer miljøvennlige måter å transportere varer på. Den norske regjeringen har ambisiøse planer om å slå sine fjorder inn i nullutslippssoner innen år 2026. Dette betyr at ethvert fartøy som reiser gjennom disse områdene må operere ved hjelp av elektrisk kraft. I tråd med Norges pågående mål for å bekjempe klimaendringene har landet også hatt en nøkkelrolle i å drive Den internasjonale sjøfartsorganisasjonens beslutning om å vedta en politikk som tar sikte på å redusere utslippene fra den globale shippingindustrien drastisk med minst 50% innen 2050.

Turisme

Ifølge tall fra 2016 utgjorde den norske turistindustrien 4, 2% av landets årlige BNP. Videre er en av hver femten arbeidere i Norge ansatt i noe aspekt av den lukrative turistnæringen. På grunn av det ofte frie og harde værforholdet gjør de fleste besøkende som reiser til det skandinaviske landet fra mai og august måned.